රාජපක්ෂ රෙජීමය යටතේ ජනතාවට ජිවන බර දරා ගත නොහැක. දිවරයින් පමණක් නොව ගොවින් කම්කරුවන් ඇතුළු සෑම ක්ෂේත්‍රයකම ශ්‍රමිකයින් විඩාවට පිඩාවට සහ කනස්සල්ලට පත්ව සිටිති.
අද උදැසන දබුල්ල ආර්ථික මද්යස්ථානයේ එළවලු කිලෝ 30,000 ක් විනාශ කල බව එම මද්‍යස්ථානය කියයි. ඒ හොද ඉල්ලුමක් නොමැති බැවිනි. නුවර එළියේ රාබු කොම්පෝස්ට් කරන්නට සැරසෙන බව අපි මිට ඉහත හෙළිදරවු කළෙමු. දිවරයින් හා සමානව වී ගොවියාද දැඩි පීඩාවකට පත්ව සිටි.
මේ කලකිරීම දැන් පුපුරා යමින් තිබේ. මෑත උදාහරණය විරෝදය පල කල දිවරයකු මරා දැමීමයි. රාජපක්ෂ රජය මේවා මහජනතාව නොමග යැවීමට එන් ජි ඕ වැඩයි කියයි. තවද සබැ නිරුවත වසා ගැනීමට ඔවුන් වහ වහා දේශප්‍රේමිත්වයද උගසට ගනු ඇත. ඒ එන්න එන්නටම යුද අපරාද විබාග කරන්නයි එක්සත් ජාතින් ඇතුළු ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවෙන් එල්ල වන බලපෑම හමුවේය.
Advertisements