බ්‍රිතාන්‍ය සහ ප්‍රංශය එක්ව සිරියානු ජනාදිපති බසාර් අල් අසාද් සහ ඔහුගේ නිලදාරීන් ජාත්‍යන්තර යුද අපරාද නඩු විබාගයට පෙනී සිටියයුතුය යන ඉල්ලීම මගින් සිරියානු රෙජිමයට දිගින් දිගටම බලපෑම් කරයි. මේ පියවර ගෙන ඇත්තේ අසාද්ට ඉතිරිවූ අවසන් ජාත්‍යන්තර සහයත් නොලැබියන වාතාවරණයක් තුලදීය. එනම් රුසියානු අගමැති වල්දිමර් පුටින් තම රට දමස්කස් සමග විශේෂ සබදතාවක් නොපවත්වන බවත් ඔහුගේ විදේශ අමාත්යංශය සිරියානු රෙජීමය හමුදා මැදිහත්වීමකින් ආරක්ෂා නොකරන බවත් පැවසීම සමගය. චයාරුපයේ සිටින්නේ බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති ඩේවිඩ් කැමරාන්ය.
Advertisements