2009 පසුව ප්‍රථම වරට වොෂින්ටනය උතුරු කොරියාවට ආහාර ආදාර ලබා දීමට පොරොන්දු වෙයි. හිලරි ක්ලින්ටන් එහි අලුත් නායකත්වය සාමය කරා යනු ඇති බවට බලාපොරොත්තු තබා තිබේ. උතුරු කොරියාව නියෂ්ටික මිසයිල පිළිබද පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සහ ඒ සදහා යුරේනියම් බාවිතයට ගැනීම තහනම් කිරීමට එකග වී ඇත්තේ ඇමෙරිකානු ආහාර ආදාර ලබා ගැනීම උදෙසාය.
Advertisements