අවුරුදු ගණනාවකට පසු ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ඇති වූ දරුණුම ශීතලෙන් පුද්ගලයින් 40 ක් පමණ මියගොස් ඇති අතර ඉන් බහුතරය ළමුන් බව වාර්තා වේ. වසර 15 කට පසු කාබුල් හි ඇතිවූ දරුණුම හිම පතනය මෙය බව වාර්තා වෙයි. මේ සතිය අගදී කාලගුණය යහපත් වනු ඇති බවට ඒ රට ජාතික කාලගුණ මද්‍යස්ථානය මත පල කරයි.
Advertisements