හොන්දුරාසයේ සිරගෙය තුල පැතිර ගිය ගින්නෙන් සිරකරුවන් අවම වශයෙන් 272 ක් මියගිය බව වාර්තා වේ. මේ සංකයාව ඉහල යාහැකි බවට මත පල වේ. ගින්නට හේතුව විදුලිය පාවිච්චියේ සිදුවූ දෝෂයක් නිසාදැයි නිලදාරීන් පරීක්ෂණ පවත්වති. අගහරුවාදා රාත්‍රියේ ගින්න ඇතිවූ අතර එය පාලනය කිරීමට පැයකට වැඩි කාලයක් ගත විය.
Advertisements