චීනය තම රටට ආනයනය කරන විදෙස් රුපවාහිනී වැඩසටහන් පෙන්වීම සිමා කිරීමට යයි. ඒ තම රට වෙත සිදුවන විදේශීය බලපෑම පාලනය කිරීමටයි. මෙවැනි තත්වයක් ඇති වන්නේ චීනය දේශපාලනිකව සංවේදී වසරක් ගත කරමින් සිටින අවදියකය. එනම් චීනයේ නායකත්ව වෙනසක් සැලසුම් කර තිබේ. ජනාදිපති හු ජින්ටාවෝ කියන්නේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයට චීන සංස්කෘතිය පලදායි ලෙස පාලනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව පවත්නා බවයි. ජනවාරි මාසයේ ඔහු පක්ෂ සාමාජිකයින්ට කිවේ පිටරට සතුරු බලවේග ඔවුන්ගේ සංස්කෘතික බලපෑම් හරහා රට බටහිරීකරණය කිරීමට සහ දෙකඩ කිරීමට උත්සහ ගන්නා බවයි. එවැනි උත්සාහයන් ගැන සුපරික්ෂාකාරිව සිටින්නයි ඔහු ඔවුන් ගෙන් ඉල්ලීමක්ද කළේය. සමාජ මාද්‍ය මගින් ආණ්ඩුවේ දුෂණය අදායම් වල අසමානතාව වැනි අක්‍රමිකතා දැඩිව විවේචනය කරන බැවින් චීන නායකයින් දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව සිටියි.
Advertisements