ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව ගොනාට ඇන්දවීම පිලිබදව ඉරානයට චෝදනා එල්ල වේ. ඒ බාල අපරාදකරුවන්ට මරණ දඩුවම දීම සහ අනාචාරයට වැරදිකරුවන් වූ අයව ගල් ගසා මරාදැමීම අතහැර දැමු බව කීමත් සමගයි. මේ තත්වය ඇති වී ඇත්තේ ජනාධිපති මොහොමඩ් අහමිඩිජාන් මේ දඩුවම් අතහැර දැමියයි කියන නව දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය අත්සන් කිරීමට සරසේනවාත් සමගයි. මෙවැනි අලුත් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයක් හදුන්වා දීමට යන්නේ මානව හිමිකම් උල්ලන්ගනයන් සම්බන්දයෙන් ඉරානයට විරුද්දව ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවෙන් එල්ල වන දැඩි විවේචන හේතුවෙනි.
Advertisements