ටුවිටර් හි මහම්මත්තුමා ගැන ලිවිම ගැන මද්‍යවේදියකු මැලේසියාවේදී අත්අඩංගුවට ගනී. ඒ සදහා සවුදි අරාබියාව බාවිතා කලේ ඉන්ටපොල්හි ක්‍රියාදාමයයි. මේ ගැන එනම් ඉන්ටපොල් වෙත තම බලය අයුතු ලෙස බාවිතයට ගැනීම ගැන චෝදනා එල්ල වී ඇත. කුලලම්පුර් පොලිසිය 23 හැවිරිදි හම්සා කසගරි ගුවන්තොටුපොළේදී රදවා ගනු ලැබ තිබේ. ඒ සවුදි බලදාරීන් වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර පොලිස් සහයෝගිතා ආයතනය එනම් ඉන්ටපොල් කල ඉල්ලීමකට අනුවය. ඔහු ටුවිට හි මෙසේ ලීවේය. “ඔබ ගැන මා ආදරය කරන දේ ඇත. ඒවගේම ඔබ පිලිබදව වයිර කරන දේද ඇත. ඔබ පිලිබදව මා තේරුම් නොගත් බහොදේ ඇත. …….මම ඔබට යාඥා නොකරමි.” ඒ මහම්මත්තුමාගේ උපන්දිනය වෙනුවෙනි.
Advertisements