සිරියාවේ ආණ්ඩුවේ හමුදා හෝම්ස් හි දකුණු ප්‍රදේශයට යාමේ පාරවල් වසා දැමීමත් සමග ඇමෙරිකානු ජනාදිපතිවරයා, බෂර් අල් අසාද් ඉල්ලා අස්විය යුතු බව දිගින් දිගටම කියා සිටි. ජනාදිපති ඔබාමා සිරියාවේ සිදුවන ලේ වැගිරීමට සිරියානු ආණ්ඩුව වගකිවයුතු බව කියයි. හෝම්ස් නගරයට දිගින් දිගටම ටැංකි හෙලිකොප්ටර් සහ අර්ටිලරි මගින් බෝම්බ දමයි. ඔබාමා දවල මන්දිරයේදී ඉතාලි අගමැති මාරියෝ මොන්ටි හමු වූ අවස්ථාවේ කියා සිටියේ අපිට සිරියාවේ ලේ වැගිරීම නතර කිරීමට බලවත් උවමනාවක් ඇති බවත් ජනතාවට වද දෙන වත්මන් ආණ්ඩුවේ වෙනසක් දැකීමට අවශ්‍ය බවත්ය.
Advertisements